Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz

Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz
Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz
Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz
Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz
Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz
Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz
Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz

Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz

Výka: 11 cm - 4,2 (palec). Íka: 9 cm - 3,5 (palec). Originál - run vyrábný vánoní strom z kvalitních materiál eská produkce. Vyrobeno pájením a runím uskladnním kamene. Strom je vyroben v roníku.

Vechno se na fotografii vdy prodává!! Tranzitní doba pepravy podle zkueností z eské republiky. Evropa Benelux, panlsko, Nmecko, Francie, Velká Británie, Itálie, Maarsko...

3 - 6 pracovních dn. 8 - 12 pracovních dní. Japonsko, ína, Austrálie, Nový Zéland... 8 - 12 pracovních dn.

Asy jsou pouze orientaní a já je nemu ovlivnit. V pedvánoním ase je nutné vzít v úvahu prodlouenou dodací lhtu - existují i zázraky a balíek z eské republiky byl u zákazníka v Japonsku za 5 dní. The item "Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz" is in sale since Thursday, October 17, 2019.

This item is in the category "Collectibles\Holiday & Seasonal\Christmas\ Current (1991-Now)\Ornaments\Other Current Tree Ornaments". The seller is "jewelrystands" and is located in Praha. This item can be shipped worldwide.


Christmas tree, Christmas decoration, Czech vintage, Rhinestone Vintage, Gablonz


Vintage Christmas Tree  Sitemap  Contact Form  Privacy Policy Agreement  Terms of Use